Home

Welkom

 

 

Welkom op de website van Ju-Jitsu club Tai-Sabaki.

Op deze site kan u alle informatie terug vinden omtrent onze club.

Zowel de geschiedenis, clubinformatie, clubactiviteiten enkele interessante links en foto’s.

Heeft u nog vragen na het bezoeken van onze site of wilt u reageren, dan kan u altijd een mail sturen naar volgend adres:

 

jujitsu.hamont@gmail.com

 

 

 

Wat is Ju-Jitsu?

 

Jiujitsu (柔術), jūjutsu, ju-jitsu of jioe-jitsoe kan vertaald worden als "zachte kunst" of nog correcter als "soepele techniek". Het is een zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een jiujitsuka. Jiujitsu is als budokunst geschikt voor jong en oud. In het ju-jitsu leer je niet alleen je te verdedigen tegen verschillende aanvallen maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals atemi (stoten en schoppen), klemmen, drukpunten en wurgingen.

 

Ju-jitsu is in principe geen sport, hoewel er wel een sportieve versie van bestaat die vaak ook kortweg jiujitsu genoemd wordt. Een vechtsport is gebonden aan regels, ju-jitsu daarentegen is bij uitstek een vechtkunst, gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines. Dit impliceert een verdediging die gebruik maakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval. Dat dit gepaard kan gaan met technieken die als onsportief en oneerlijk worden beschouwd in de reguliere vechtsporten kenmerkt juist het ju-jitsu. Het moment van verdedigen en de manier waarop er verdedigd wordt is immers het gevolg van de aanval van de tegenstander, hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert de integriteit van de aangevallene te beschadigen.

 

 

 

Sportieve groeten,

 

 

 

Ju-Jitsu club Tai-Sabaki